INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prestatorului:
S.C. ECO BURN S.R.L., cu sediul social in Ploiesti, str. Democratiei, nr. 103, punct de lucru in Sat Negoiesti, Comuna Brazi, Str. Piatra Craiului, nr.13 Jud.Prahova, Tel. 0373 550 444; 0244 525 921, mail: office@ecoburn.ro,

Prestatorul a luat cunostinta despre Regulamentul (UE)2016 / 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 ( denumit in continuare “Regulamentul “ ) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal .
Prestatorul va colecta numele si prenumele,semnatura, numarul de telefon si adresa de mail furnizate de dumneavoastra, avand ca temei legal scopul incheierii si executarii contractului de prestari servicii, inlesnirea comunicarii cu reprezentantii societatii si in vederea completarii si transmiterii documentelor/raportarilor aferente societatii dumneavoastra, catre autoritatile competente pentru protectia mediului si eventualelor oferte catre dumneavoastra . Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata timp de pana la 3 ani de la incetarea relatiei contractuale .
Prestatorul va colecta adresa dvs. de e-mail pentru a va putea presta serviciile (transmite informarile) si a va transmite facturile .
Prestatorul va colecta numarul dvs. de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifica intrarea sumelor platite de dvs. in contul nostru, lucru necesar pentru evidenta contabila conform Legii Contabilitatii .
Prestatorul se asigura ca persoanele autorizate ( subcontractorii) care prelucreaza datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate .
Datele cu caracter personal colectate in vederea intocmirii si executarii contractului de prestari servicii intre societatile noastre sunt stocate in format electronic pe serverul firmei prestatoare de servicii IT, pana la 3 ani de la incetarea contractului.
Prestatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri .

Drepturile dvs. sunt urmatoarele:

 • Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la acces de date – dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de catre subscrisa.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte precum si completarea datelor incomplete
 • Dreptul la stergerea datelor – “dreptul de a fi uitat” – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul d a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise catre alt operator de date in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.
 • Dreptul la opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.
 • Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prestatorului:
S.C. ECO BURN S.R.L., cu sediul social in Ploiesti, str. Democratiei, nr. 103, punct de lucru in Sat Negoiesti, Comuna Brazi, Str. Piatra Craiului, nr.13 Jud.Prahova, Tel. 0373 550 444; 0244 525 921, mail: office@ecoburn.ro,

Prestatorul a luat cunostinta despre Regulamentul (UE)2016 / 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 ( denumit in continuare “Regulamentul “ ) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal .
Prestatorul va colecta numele si prenumele,semnatura, numarul de telefon si adresa de mail furnizate de dumneavoastra, avand ca temei legal scopul incheierii si executarii contractului de prestari servicii, inlesnirea comunicarii cu reprezentantii societatii si in vederea completarii si transmiterii documentelor/raportarilor aferente societatii dumneavoastra, catre autoritatile competente pentru protectia mediului si eventualelor oferte catre dumneavoastra . Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata timp de pana la 3 ani de la incetarea relatiei contractuale .
Prestatorul va colecta adresa dvs. de e-mail pentru a va putea presta serviciile (transmite informarile) si a va transmite facturile .
Prestatorul va colecta numarul dvs. de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifica intrarea sumelor platite de dvs. in contul nostru, lucru necesar pentru evidenta contabila conform Legii Contabilitatii .
Prestatorul se asigura ca persoanele autorizate ( subcontractorii) care prelucreaza datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate .
Datele cu caracter personal colectate in vederea intocmirii si executarii contractului de prestari servicii intre societatile noastre sunt stocate in format electronic pe serverul firmei prestatoare de servicii IT, pana la 3 ani de la incetarea contractului.
Prestatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri .

Drepturile dvs. sunt urmatoarele:

 • Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la acces de date – dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de catre subscrisa.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte precum si completarea datelor incomplete
 • Dreptul la stergerea datelor – “dreptul de a fi uitat” – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul d a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise catre alt operator de date in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.
 • Dreptul la opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.
 • Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.